Stilgezet: Prediker 5:7 - Ernst

Wanneer je ziet dat in het land (...) het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn.

Ja, dat is nu corruptie. Dat is niet een kwestie van één man die smeergeld aanneemt, dat is een heel systeem. Een dwingend machtig systeem, waar het ene onrecht het andere onrecht oproept en de ene machthebber de andere dekt. Dat heb je juist in een goed georganiseerde overheid met diverse bestuurslagen zoals bijvoorbeeld het Perzische rijk van Predikers dagen. Je kunt er verbijsterd van staan. Maar de Prediker zegt: wees reëel, zó werkt het toch in een wereld waarin de zonde heerst. Je zult nog wel ergere dingen zien! Als je tenminste de ernst van de zonde onder ogen wilt zien. En mi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?