Stilgezet: Prediker 5:7 en 8 - Macht

Wanneer je ziet dat in het land (...) het recht wordt geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn. Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.

En meer heeft de Prediker hierover even niet te zeggen. Wat wil hij dan met deze sceptische opmerkingen? Ons wantrouwen tegenover de regering voeden? Nee, het klinkt eerder alsof hij ons wil doordringen van de diepe doorwerking van het kwaad. Als wijze ben je op het ergste voorbereid. Jij kent het doel van satan, je staat niet verbijsterd als macht alwéér blijkt te corrumperen.

Maar jij weet ook bij Wie je dan moet zijn. Onze HEER is werkelijk groter dan het kwaad. En Hij komt om het te wreken. En om te helen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?