Stilgezet: Prediker 5:3 - Niet uitstellen

Wanneer je God toch een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op dwazen. Los dus je geloften in.

Het gaat in dit gedeelte over veelpraters, ook in het gebed. Dronken van hun eigen woordenstroom bouwen ze makkelijk een stellig voornemen op, en ja, daar ontglipt hun de gelofte: HEER, als U mij helpt, dan zal ik...! Maar als later de bezinning komt, denkt zo iemand: oei, wat heb ik gedaan? De Prediker komt dan met een simpele raad: los je gelofte zo snel mogelijk in. Ga het niet uitstellen, ook al ben je daartoe geneigd. Wie bij het doen van een belofte niet rekening houdt met Gods grootheid, doet dat vaak ook niet bij de inlossing ervan. Zo van: God snapt toch zeker wel dat het nú …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?