Stilgezet: Prediker 4:3 - Zin

Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.

Hier merk je dat Prediker wel wist van een leven na de dood. Want de doden worden niet gelijk aan de ongeborenen. Kennelijk hebben zij nog wél weet van het onrecht onder de zon. Alleen hoeven zij er niets meer mee. Over hen heeft God zijn oordeel al geveld. Hoe Prediker zich dan hun verdere bestaan voorstelde, blijft vaag. Het is ook niet zijn eerste interesse, hij is vooral bezig met het leven onder de zon: waaraan kun je hier en nu zin ontlenen? En hij was nog niet zo ver als Paulus later. Die verlangde er ook naar te sterven, maar dan om bij Christus te zijn. En juist daarom wist hi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?