Stilgezet: Prediker 4:3 - Wieg

Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.

De Prediker had medelijden met elke pasgeboren baby. Nu begon voor dit kleintje het leven van lijden onder onrecht en zinloosheid En ja, ook christenen ervaren pijnlijk dat ze hun kind zelf geen zinvol bestaan kunnen bieden. Het zal in zijn leven een heleboel onrecht leren kennen, het zal vaak huilen en misschien wel getraumatiseerd raken. Maar christenen weten ook: de liefdevolle bescherming van Christus is vele malen sterker. Juist als je de Prediker leest en de triestheid op je laat inwerken, besef je weer hoe het perspectief veranderd is in Christus. In Hem is niets zinloos en te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?