Stilgezet: Prediker 4:13 - Jong = beter

Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad.

Dit vinden wij een open deur. Want ons levensgevoel zegt allang, dat jongere mensen het beter weten. Zij weten de weg in de digitale wereld, zij zijn soepel en flexibel. En ouderen kunnen het allemaal niet meer bijhouden, die zijn per definitie star. Terwijl het oude oosten het juist andersom beleefde. Jongeren zijn impulsief en onervaren; ze denken dat ze de hele wereld aankunnen, maar door hun overmoed raken ze steeds in de problemen. Oudere mensen zijn door hun levenservaring juist goed in staat veranderingen op te vangen. Een jongere is te eigenwijs om naar advies te luisteren, dat …
Dit is 55% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?