Stilgezet: Prediker 4:12 - Duizendvoudig

Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Dit is de oudtestamentische wijsheid van de Prediker, die zocht naar de zin van dit leven onder de zon. Hij vond het grote antwoord niet. Maar hij leerde wel beseffen hoe waardevol de troost van de kameraadschap is, juist als je de gebrokenheid van het leven onder ogen wilt zien. In het Nieuwe Testament krijgt ook deze troost extra diepgang. Nu wij leven vanuit Christus, ontstaat er een extra diepe verbondenheid, juist als de gebrokenheid schrijnend pijn doet. Niet voor niets wordt er in de brieven zo hard gewerkt aan de eenheid in de gemeente. Geen formele eenheid, maar een warme kamer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?