Stilgezet: Prediker 3:8 - WANNEER?

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Iedereen wil natuurlijk liever vrede. En je zou wel willen dat het altijd tijd voor vrede was. Maar het grote vrederijk is er nog niet. Zolang we nog onder de zon leven, moeten we accepteren dat God ons soms opdracht geeft tot vrede stichten en soms tot het verklaren van de oorlog. Zo gaf Hij Israël de opdracht om het oordeel over Kanaän te voltrekken. Op zijn tijd: precies op de tijd dat de maat van Kanaäns ongerechtigheid vol was. En pas in de tijd van Salomo was het weer tijd voor vrede. Toen wees God de tijden nog aan. In later eeuwen moesten we er zelf over wikken en wegen. Wanneer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?