Stilgezet: Prediker 3:19 - Pijnlijk

Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot.

Opvallend dat de Prediker zo veel herhaalt in dit gedeelte. Net of de gedachte niet goed tot hem door wil dringen. Het is ook zo onbegrijpelijk dat je eens zult sterven. Een geknakte vogel langs de kant van de weg, verwaaide veren in een levenloos hoopje zo zal ik ook zijn. Al leggen ze mij hopelijk in een nette kist, mijn dood is niet verhevener dan de dood van die vogel. Weet de Prediker dan niet van een leven na de dood? Vermoedelijk wel hij had het daarnet immers over Gods eindgericht, dat veronderstelt dat er meer komt. Maar hij wil juist kijken naar het leven onder de zon. En da …
Dit is 51% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?