Stilgezet: Prediker 3:15 - Davidszoon

Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Dit zegt de man die zich op de preekstoel voorstelt als koning te Jeruzalem. Daarmee dwingt hij zijn toehoorders om terug te denken aan die koningentijd en om de balans ervan op te maken. Willen we dat weer terug, die pracht en praal van een machtig paleis hier in Jeruzalem? We verlangen met de profeten naar een Davidszoon, maar wat kunnen we anders verwachten dan een herhaling van zetten? Hoe rijk en hoe wijs was het Davidshuis niet! En hoe verschrikkelijk nutteloos bleek dat alles. Zelfs de wijsheid van Salomo weerhield hem niet van afgoderij. Als we hopen op een Davidszoon die het on …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?