Stilgezet: Prediker 3:11 - Tijd

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven.

De Prediker is voortdurend bezig met het verschijnsel tijd. Terwijl hij zoekt naar iets wat het mensenleven overstijgt, beseft hij hoezeer we allemaal vastzitten aan de tijdelijkheid. We bouwen van alles op, maar ach, niet veel later is het verouderd en wordt het weer afgebroken. En hij beseft: ik kan me daartegen verzetten, maar God heeft het zelf zo vastgesteld, en Hij weet wat Hij doet. Maar God laat het me wel voelen. Dat is het bijzondere van de mens: ik heb herinnering, ik kan nadenken over vroeger en later. Als ik geen herinneringen had, zou dat afbreken zo erg niet zijn. Juist …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?