Stilgezet: Prediker 3:11 - Goed

Ik heb gezien dat al dat nutteloze zwoegen een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven...

Opbouwen en even hard weer afbreken, bewaren en toch weer weggooien zo tekent de Prediker het leven. Nutteloos geploeter dus. Een kwelling, een straf. En toch is er hoop. Want God heeft al die momenten van opbouw én van afbraak een goede plaats in de tijd gegeven. Dus ja, je werken is zinloos, en tegelijk: als gelovige mag je jezelf vastklampen aan het besef dat nog steeds God het is, die het leven leidt. En zijn werk is nooit zinloos. Als Hij die periodes van zoeken en vinden en toch weer verliezen in jouw leven vaststelt, dan zal Hij er een bedoeling mee hebben. Een goede bedoeling, wan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?