Stilgezet: Niet nodig - Hebreeën 9:25

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 9:25

Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, … want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden.

Denk je in, dat Christus elk jaar opnieuw zou moeten sterven. Denk je in, elk jaar dat verschrikkelijke lijden voor de poorten van de hel. Elk jaar weer die hartverscheurende werkelijkheid dat mijn zonden Hem dit aandoen. Dat Gods toorn op mij terecht is. En het offer is nog niet klaar of ik besef alweer dat het volgend jaar wéér nodig …
Dit is 53% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?