Stilgezet: Marcus 16:20 - Toch

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken.

Marcus geeft weinig woorden aan dat machtige feit dat onze Heer als Koning de hemel binnenging. Zijn geschiedschrijving richt zich vooral op het wonder dat de leerlingen op weg gingen om overal het nieuws van zijn koningschap bekend te maken. Wat een ongeloofwaardige boodschap immers! Jezus was doodgegaan aan een houten paal, half Jeruzalem had het gezien. En sindsdien was Hij niet meer in de tempel verschenen. Geen van de Sanhedrinleden was door Gods oordeel getroffen. Oké, ruim vijfhonderd mensen waren er die zeiden dat ze Hem gezien hadden (zie 1 Kor. 15). Maar dat was toch makkelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?