Stilgezet: Marcus 16:19 - Vandaag

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.

Het staat er zo kort, in een paar woorden maar. Zou Petrus nooit verteld hebben over dat adembenemende moment dat Jezus zomaar uit de kring van de leerlingen opsteeg, hoger en hoger tot Hij achter de wolken verdween? Of vindt Marcus het niet nodig om die gebeurtenis uitvoerig te vertellen? Opvallend is, dat Marcus de nadruk legt op iets wat Petrus juist nooit heeft kunnen zien! Petrus was er toch niet bij toen Jezus de hemel binnenkwam en daar plaats mocht nemen aan Gods rechterhand Dat weet hij alleen maar, omdat Jezus zelf verteld heeft dat het zo zou gaan. Nu is dus niet langer belan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?