Stilgezet: Marcus 16:17 - Onbekende talen

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: ze zullen spreken in onbekende talen

Dat laatste kwam inderdaad in die begintijd van de evangelieverkondiging veel voor, dat blijkt alleen al uit het boek Handelingen. Maar in alle tijden is het gebeurd, dat mensen, vreugdevol overweldigd door de Geest van Christus, tot hun eigen verbazing in een onbekende taal begonnen te spreken. Soms wordt die taal door anderen herkend, soms ook niet. Soms baant het een weg door een taalbarrière heen. Soms ook is het alleen maar een heerlijk lofprijzen in woorden die meer kunnen zeggen dan je eigen taal... Niet iedereen krijgt deze gave. Ze is ook niet bedoeld om je vorderingen als chri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?