Stilgezet: Marcus 16:16 - Vertrouwen

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered

Het staat er zo kort. Maar wat moet je dan geloven? Uit het voorgaande blijkt: je gelooft dat Jezus tóch de Messias is, ondanks de vloekdood die Hij onderging. En ook: dat Jezus terugkwam uit de dood, ook al loopt Hij niet meer door de straten van Jeruzalem. Dat moet je gelóven. Dus je moet het aanvaarden ook al snap je er niets van, ook al blijven er duizend vragen over. En dat is niet omdat Jezus jou dom wil houden, maar omdat Hij je allereerst de les van het vertrouwen wil leren. Hij kan je met de Schriften in de hand wel van alles uitleggen, sterker, Hij kan van binnen uit over God …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?