Stilgezet: Marcus 16:15 - Onmogelijk

En Jezus zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Opvallend dat Marcus niets vertelt over berouw bij de leerlingen over hun ongeloof. Niets over woorden van vergeving en herstel. In één adem gaat hij door met Jezus opdracht om het goede nieuws aan iedereen bekend te maken. Je ziet de leerlingen elkaar aankijken. Wíj hadden al zo veel moeite met het aanvaarden van dit nieuws! Moeten we dit nu gaan rondvertellen, dit onwaarschijnlijke verhaal dat Jezus na zon smadelijke vloekdood weer levend geworden is? Als Jezus ons persoonlijk moest overtuigen, kan Hij dan ook niet beter zelf de wereld doorgaan en zich overal laten zien? Ja, wij zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?