Stilgezet: Lucas 9:8 - Verwarring

Herodes raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan.

Aan het hof van Herodes werkt men er hard aan om die Jezus-beweging in kaart te krijgen. Want regeren is vooruitzien, dus moeten we een idee hebben wat Jezus gaat doen. Maar het is niet makkelijk Hem te plaatsen. Heel Israël praat over Hem, maar de meningen zijn verdeeld. Is Hij een boeteprediker als Johannes, of een eindtijdfiguur zoals Elia inmiddels geworden is in de volksoverlevering? Of moet je aan nog weer een andere profeet denken? Verwarrend. Want wat kunnen we verwachten als we niets doen? Algemene tevredenheid over de stijgende volksgezondheid? Of juist meer kritiek op de geve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?