Stilgezet: Lucas 9:48 - Klein denken

Jezus nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette, en zei: Wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.

Dit is dus een belangrijke les voor toekomstige kerkleiders. Als je groot wilt zijn, dus veel voor Gods koninkrijk wilt betekenen, dan moet je kinderen als Godsgezanten zien en zelf ook klein zijn. Daar moet je dus in investeren. Een predikantenopleiding moet investeren in het leren klein-denken. Een kerkenraad moet er tijd voor maken om op de knieën te gaan. Dat betekent natuurlijk niet, dat ouderlingen vooral moeten doen alsof ze geen last hebben van hoogmoed en machtsdenken. Het betekent juist dat ze er veel over moeten nadenken en ook de subtiele duwtjes van satan in die richting moete …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?