Stilgezet: Lucas 9:35 - Grootheid

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Ze móchten er ook niet over praten, blijkt uit de andere evangeliën. Maar Lucas laat voelen dat deze drie leerlingen er ook helemaal geen behoefte aan hadden. Hoe moet je die hemelse glans onder woorden brengen? En misschien hoorden ze die stem nog wel steeds in hun oren: Het is mijn Zoon! Luister naar Hem! Nu moet er dus op Gods gezag eerst geluisterd worden, voordat je met je eigen mooie verhalen komt Met nieuw respect kijken ze naar Jezus. Zo gewoon als Hij voor hen uit naar beneden loopt. Maar jaren later zal Petrus er nog met eerbied over schrijven. Wij hebben met eigen ogen zijn g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?