Stilgezet: Lucas 9:35 - Gewoon

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem! Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen.

Soms denk ik dat ik minder vragen over Jezus had gehad als ik Hem zelf maar had kunnen meemaken. Maar als ik de evangeliën lees, weet ik wel beter. Want wat is Jezus vaak raadselachtig! En zou het geholpen hebben, als ik deze heerlijke verschijning op de berg had meegemaakt? Als ik Gods eigen woorden over Jezus had gehoord? Ik was vast en zeker diep onder de indruk geweest. Maar ook daarna waren er honderd vragen. Heb ik het me niet verbeeld? Wás dat Gods stem wel? En als Hij het was, hoe kan het dat Jezus Zoon van God is? We zíén toch hoe menselijk Hij is? Ineens was die wolk weg, w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?