Stilgezet: Lucas 9:33 - Blijven

Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia, maar hij wist niet wat hij zei.

Opvallend, die laatste opmerking. Die komt ook voor in Marcus evangelie, dat de prediking van Petrus weergeeft. Was dit soms Petrus eigen commentaar als hij vertelde van zijn belevenissen op de berg? Heeft Lucas dan ook met Petrus gesproken? In elk geval, achteraf moet ook Petrus dit echt dom gevonden hebben van zichzelf. Hoe kon ik zon voorstel doen tegenover een hemelse verschijning? Alsof zo iemand nog een tentje voor de nacht nodig heeft waarin hij huiverend kan wegkruipen als hij slaap krijgt! Maar dat is achteraf. Op het moment zelf kun je eenvoudig niet bevatten wat je ziet. Je k …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?