Stilgezet: Lucas: 9:32 - Echt

Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.

Ze waren neergeknield op de harde grond, ze hadden zich samen met hun Meester geconcentreerd op het gebed, in het besef dat ze tot diep in de nacht zouden bidden. Toen ineens begon Jezus gezicht te stralen, een helderwitte glans hing om Hem heen! En daar stonden ineens twee mannen met Hem te praten, Mozes en Elia nog wel! Hoe kan het dat ze toén in slaap vielen? Dat bestaat toch niet, zou je denken. Nee, je mag hier niet aan zondige onverschilligheid denken. Het is eerder of iemand uit de hemel een hand over hun ogen legt en zegt: Ga maar slapen, je hebt genoeg gezien. En dan ineens zij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?