Stilgezet: Lucas 9:30 - Exodus

...Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.

Nee, Mozes en Elia kwamen vast niet om Jezus te vertellen wat Hij moest doen. Dat wist Hij toch zeker beter dan zij. Hoe spraken ze dan met Jezus over zijn levenseinde? Ze gebruiken er trouwens een vreemd woord voor: exodus, uittocht, weg naar buiten. Dat komt zeker omdat ze vanuit de hemel het sterven anders bekijken. Wij zien het als een bange gang door een donkere poort waarachter het onbekende wacht. Zij zien het als de poort waardoor je de nieuwkomers naar buiten ziet komen, bevrijd uit de slavernij. Bemoedigen ze Jezus daarmee? Heer, kijkt U over het lijden heen naar die grote op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?