Stilgezet: Lucas 9:30 - Eerbied

Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.

Met een schok besef ik, dat ze het wisten, daar in de hemel. Als Mozes en Elia het wisten, dan vast ook al die anderen, Abraham, Jakob, David Ze wisten dat de Zoon zou moeten sterven. Heeft God hun dat verteld, toen ze in zijn heerlijkheid werden opgenomen? Riepen ze toen ook al: Hoelang nog, HEER, voor u uw plan gaat vervullen? Keken ze met ontzag naar de Zoon, die ook voor hen zon diepe weg zou gaan? En nu mogen Mozes en Elia met Hem spreken. Over zijn levenseinde in Jeruzalem de stad die Mozes nooit gezien had, maar waarover al zijn offerwetten spraken. Wat een pijnlijk gesprek, als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?