Stilgezet: Lucas 9:26 - Mijn ogen

Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.

Er komt een dag dat het heel verleidelijk wordt om terug te krabbelen als ze doorvragen over jouw vertrouwen op Jezus. Als het intolerant en dus achterlijk is om christen te zijn dan loont het om je even op de vlakte te houden. En daar heb je de schaamte al... Maar, zegt Hij, het voelt véél erger als Ik me voor jou moet schamen. Denk je in, dat Ik op de Dag der dagen van jou wegkijk! Dan ga je toch door de grond? Dat zou je toch nooit, nooit willen? Dus als ze je pesterig vragen waarom jij zon zure christen bent, denk dan aan mijn ogen straks. Zie je hoe Ik vol lachend verlangen naa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?