Stilgezet: Lucas 9:22 - Lijden

Jezus beval hun op strenge toon tegen niemand te zeggen dat hij de messias was. Hij zei: De Mensenzoon zal veel moeten lijden

Voor Pinksteren dácht ik dat ik Jezus wel snapte. Natuurlijk wilde Hij zijn messiaanse roeping geheim houden. Veel te link als zo iemand als Herodes ervan hoorde! Natuurlijk was Jezus machtig genoeg om uit de handen van elke vijand te blijven, maar het zou de machtsovername vertragen. Een verrassingsactie was veel slimmer. Toen Jezus over lijden begon, dacht ik: Welnee. Voor Hem, de grote genezer, moet het toch niet moeilijk zijn om het lijden tegen te houden? Nu, na Pinksteren, besef ik wat Hij bedoelde. Elke keer als ik op de knieën ga, besef ik: Hij kon het wel, maar Hij wilde het ni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?