Stilgezet: Lucas 9:22 - Allemaal

Jezus zei: De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen

Voor Pinksteren vond ik dit schokkend. Ik wist heus wel dat de leiders van ons volk nog niet veel van Jezus moesten hebben. Zelfs gematigde figuren kozen steeds meer partij tegen Hem. Maar ik dacht: zodra Jezus zijn messiaanse macht laat zien, staan ze in de rij om Hem binnen te halen. Voorop de oudsten, die immers wel zien hoe ons volk lijdt onder de zware belastingen. En dan de priesters herstel van het koningschap zal toch ook nieuwe bloei voor de tempel brengen. En zéker de schriftgeleerden, als ze merken hoe Hij alle messiaanse profetieën glorieus vervult! En ik dacht: wat is dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?