Stilgezet: Lucas 9:11 - Ontlopen

Jezus trok zich met de twaalf terug in een stad die Betsaïda heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk

Als Jezus Herodes wil ontlopen, hoeft Hij vanuit Kafarnaüm niet ver te reizen. Hij hoeft alleen maar met de boot naar de overkant te varen, tot voorbij de monding van de Jordaan. Want de Jordaan vormt de grens van het gebied van Herodes. Aan de overkant begint het gebied van Filippus. Weliswaar is dat een broer van Herodes, maar hij zal zich minder druk maken om Jezus. Hier is Jezus dus voorlopig veilig voor dreigende belangstelling van hogerhand. Maar de mensenmassa trekt zich niets aan van die grens. Als het gerucht gaat dat Jezus richting Betsaïda aan de overkant vaart, volgen ze de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?