Stilgezet: Lucas 8:6 - Traag

Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het.

Als je verwacht dat Jezus het over donder en bliksem zal hebben, over een snel komend oordeel, wat moet je dan met dit beeldverhaal? Jezus kán met een enkel woord bezetenen bevrijden van demonische machten. Zou Hij niet op dezelfde manier Israël kunnen bevrijden? Zou Hij niet, net als Elia, bliksems kunnen laten neerdalen op Romeinse legerafdelingen! Zeker, het probleem ligt niet alleen bij de buitenlanders. Er zijn ook genoeg Israëlieten die Gods goede wetten maar matig onderhouden. Maar zou Jezus tollenaars en zondaars niet met één kort bevel tot gehoorzaamheid kunnen dwingen? En wat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?