Stilgezet: Lucas: 8:54 - Roepen

Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: Meisje, sta op! Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op.

Het gejammer is verstomd, in het huis van Jaïrus tenminste. En misschien zelfs ook op straat, want daar wordt nu druk en verontwaardigd gepraat over Jezus ongehoorde eis om te stoppen met rouwen en het huis te verlaten. En daar op straat staat ook nog een hele menigte nieuwsgierig te wachten met voorop nog een groep leerlingen van Jezus. Ontstaat daar nu ook iets van verwachting? Binnen in huis loopt Jezus naar het bed waar het meisje ligt opgebaard. Hij buigt zich voorover, pakt haar hand en roept haar wakker. Zoals haar moeder haar zou roepen als ze zich verslapen had: Meisje, opstaa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?