Stilgezet: Lucas 8:51 - Rust

Toen Jezus bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje.

Jezus loopt dus gewoon door naar het huis van Jaïrus. Hij wacht het antwoord van Jaïrus niet af. Hij had gezegd: Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Maar Jaïrus hoeft niet eerst een sterke geloofsbelijdenis af te leggen. Heen en weer geslingerd tussen ontkenning en wanhoop kan Jaïrus toch niet helder denken. Hij kan zich alleen maar vastklampen aan Jezus rust. En dan staan ze voor het portaal van Jaïrus huis. Het schrille jammeren slaat hen tegemoet, Jaïrus vrouw valt haar man schreiend in de armen Nu hoort iedereen huilend in te stemmen. Maar Jezus geeft rustige bevel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?