Stilgezet: Lucas: 8:49 - Bedenk iets

Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.

Jezus heeft kennelijk wel meer gezegd tegen die vrouw dan: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede. Misschien heeft Hij het ook uitgelegd richting de omstanders, die verontwaardigde blikken wierpen op die onreine vrouw, die het gewaagd had om zo velen te verontreinigen. Maar Jaïrus kan niet meer luisteren áls hij het al gekund heeft met zijn hoofd vol angst. Tussen de mensen ziet hij een bekend gezicht opduiken, strak van droefheid. Ja, ze is gestorven. Het hoeft niet meer. Maar Jezus woorden waren juist ook voor Jaïrus bestemd. Kijk naar die vrouw, Jaïrus! Ze had de moed om te bedenken d …
Dit is 54% van het artikel.

Wil je verder lezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?