Stilgezet: Lucas 8:47 - Zelfs zij

Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen.

Had Jezus dat niet wat tactischer kunnen doen? In een cultuur waar geheimzinnig gedaan wordt over vrouwenkwaaltjes, waar bovendien een doem rust op iemand die altijd maar onrein blijft daar is het toch zeker verschrikkelijk pijnlijk om zomaar op straat te moeten vertellen wat er met jou aan de hand is? Trillend van ellende staat die vrouw daar te stamelen over haar wanhoopsplan om Jezus zomaar aan te raken met haar onreine vingers. En ja, ze vertelt ook dat ze nu zomaar genezen is Horen jullie dit allemaal? vraagt Jezus in feite. Zelfs een onreine met zon grote schuld is genezen. Zo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?