Stilgezet: Lucas 8:46 - Groot denken

Maar Jezus zei: Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.

Eigenaardig. Talloze mensen raken Jezus aan zonder dat er iets gebeurt. Maar als iemand Hem bewust aanraakt, met een bevend vertrouwen dat Hij ook zo wel kan genezen dan merkt Jezus dat ogenblikkelijk. Wat moet Hij dan wel niet opgevangen hebben van al die mensen om Hem heen! Alle verlangen naar sensatie, naar bemoediging, naar geluk het moet allemaal door Hem heen gegaan zijn. Maar deze ene aanraking is anders, weet Hij. Hier heeft iemand in nood heel groot van Hem gedacht. En de Geest heeft ogenblikkelijk gereageerd En dat is precies wat die angstige Jaïrus met zijn doodzieke dochte …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?