Stilgezet: Lucas 8:44: Zou het kunnen?

Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan.

Daar hoefde die vrouw niet eens diep voor te bukken: Jezus kleed hangt aan één zijde ook over zijn arm. Maar wat ze wel moet doen, is zich tussen die dringende mensen begeven. Daarmee maakt ze een heleboel mensen onrein zonder dat ze het zelf weten! Dat mag ze helemaal niet! En dan wil ze Jezus ook nog eens expres aanraken! Waarom wacht ze niet, tot ze Hem een keer op een rustig moment treft? Ach, hoe lang moet ze dan wel niet wachten. De menigte groeit om Hem heen nog elke dag. Naarmate haar aarzelende verwachting groeit, beseft ze ook de onmogelijkheid. Tenzij ze het ongemerkt doet. Z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?