Stilgezet: Lucas 8:3 - Dwaasheid

Ook (volgden Hem) enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes

Tjonge, zelfs de vrouw van de rentmeester van Herodes Antipas, de vorst van Galilea en Perea! Die rentmeester moet een man van macht en aanzien zijn. En juist zijn vrouw trekt op een dag de voordeur achter zich dicht. Nu goed, er was een periode van ziekte of zelfs bezetenheid aan voorafgegaan en Jezus had haar genezen logisch dat ze Hem diep dankbaar was en dat ze regelmatig naar Hem ging luisteren. Maar dat ze gewoon het huis uit ging en dag en nacht met Jezus meetrok! Wat vond Chusas daarvan? Wat vond Herodes Antipas daarvan? Wat een moed had deze vrouw. Want er is vast zware druk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?