Stilgezet: Lucas 8:20 - Hoog tijd

(de bezetene) riep luidkeels: Ik smeek je, doe me geen pijn! Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht

Als die naakte woesteling op hen afspringt, hebben de leerlingen natuurlijk eerst alleen maar oog voor hem. En met angstige verbazing zien ze hoe de bezetene schreeuwend neervalt voor Jezus. Hij erkent Jezus macht, hij is bang voor Jezus! Hij vraagt alleen maar of Jezus hem geen pijn wil doen Dan gaan hun ogen naar Jezus. En ze zien wat de bezetene allang gezien had: de rustig-gebiedende blik in zijn ogen, de zachte ontferming rond zijn mond. Want Jezus weet wel hoe lang deze man al gekweld wordt door demonische machten. En Hij weet dat het hoog tijd is voor bevrijding. Ook al doet elke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?