Stilgezet: Lucas 8:16 - Wie durft?

Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

Er wordt heel wat gepraat over Jezus. Nieuwsgierig vragen we elkaar door over zijn wonderen: heb je gezién wat Hij deed? We hebben allemaal wel kennissen die zijn genezende krachten ervaren hebben, tjonge, wat een verhalen hoor je dan! We hebben het ook over zijn woorden en misschien nog wel meer over het kritische commentaar dat ze oproepen bij de rabbis. In felle discussies twisten we erover of Hij echt de Messias zou kunnen zijn. Of we houden ons maar liever gedeisd als het daarover gaat. Maar wie durft eerlijk te zeggen dat hij Jezus als het licht van zijn leven ziet? Wie durft Jez …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?