Stilgezet: Lucas 11:45 - Foei

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’

Jezus sprak daarnet de farizeeën aan. Dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die zich door een eed verbonden hebben tot zorgvuldige wetsonderhouding. En omdat ze dat openlijk doen, worden zij informeel een soort geestelijke leiders.

Daarnaast heb je de officiële wetgeleerden met hun jaren van studie. Velen van hen horen bij de partij van de farizeeën, maar kennelijk niet allemaal. Déze wetgeleerde in elk geval niet. Toch voelt hij zich door Jezus aangesproken. Want het kan best zijn dat h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?