Stilgezet: Lucas 11:40 - Iets gebeurd

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt?

In ons spraakgebruik is een Farizeeër een schijnheilige huichelaar, die alleen maar naar de buitenkant kijkt. Maar dan vergeten we dat het hier wel om mensen gaat die al eeuwenlang de geestelijke leiding hebben. Zij weten heus wel dat het om de binnenkant van de mens gaat.

Als Jezus hun dit scherpe verwijt maakt, dan is er dus inmiddels iets gebeurd. Dan is er roofzucht e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?