Stilgezet: Lucas 10:8-9 - Gewonnen

En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.

Wat gebeurt er als er een koninkrijk nadert? Normaal gesproken merk je dat aan gezanten die overgave eisen, en dan aan het strijdrumoer in de verte, aan de angstige spanning om je heen, aan witte vlaggen en verslagenheid bij de verliezers, aan blijde verwachting bij degenen die op de hand van het komende rijk zijn. En ten slotte trekt het overwinnende leger triomfantelijk binnen. En wat gebeurt er als Gods rijk nadert? Er komen gezanten, ja. Maar ze gaan niet naar de stadspoort, naar de vergadering van de oudsten om daar overgave te eisen. Ze gaan gewoon bij de mensen binnen. Ze eten ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?