Stilgezet: Lucas 10:29 - Spreek je uit

Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste?

Je naaste, dat is degene die bij jou in de buurt leeft. Familie, buren, vrienden. Die naaste moet je liefhebben, net zo lief als jij jezelf hebt. Dat is ook logisch, met die liefde help je de kring in stand houden waarbinnen je leeft. En de diepste dimensie aan die naastenliefde is het besef, dat God jou in die kring geplaatst heeft. Als het goed is, wordt die hele kring gedragen door dat besef. Je versterkt elkaar in de liefde tot God, en dus ook in onderlinge liefde. En wat nu als iemand Gods liefde vertrapt, doordat hij Gods geboden opzij schuift? Dan verbreekt hij toch zelf de kr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?