Stilgezet: Lucas 10:28 - Doe dat inderdaad

U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen de wetgeleerde. Doe dat en u zult leven.

Die wetgeleerde had een heel andere reactie van Jezus verwacht. Want het ging om de vraag naar het eeuwige leven en het lijkt wel of Jezus het eeuwige leven afhankelijk maakt van een keuze voor Hém. Terwijl er in de wet staat dat je alleen God moet liefhebben! Hoor maar: heb de Heer, uw God lief met heel je hart en met alles wat je hebt, en heb je naaste lief als jezelf. Die wet zegt helemaal niets over Jezus van Nazaret Nu moet Jezus toegeven dat Hij zichzelf naast God stelt! Jezus kijkt de wetgeleerde aan. Zijn antwoord is simpel. Klopt, zegt Hij. Klopt helemaal. Doe dat inderdaad, dan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?