Stilgezet: Lucas 10:21 - Juichend

Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

Jezus juichte, het staat er echt. Met stralend gezicht, grote blijde ogen en een in vervoering jubelende stem.

En waarover jubelt Hij dan? Zingt Jezus over de redding die Hij binnenkort gaat bewerken? Nee, vreemd genoeg niet. Hij zingt over de bekendmaking van die redding, waarbij de Geest slimmeriken overslaat en onnozelen kiest. En waarom? Uit grilligheid? Nee, het is wel onverwacht, maar er zit juist een grote goddelijke wijsheid achter. Iets wat Vader graag wilde. En waar de Zoon vol bewondering om juicht.

En waar ik dus vol verbazing over door mijmer.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?