Stilgezet: Jesaja 9:6 - Stevig

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.

In het rijk van David krijgt onrecht geen kans. Ach ja dat was het oude ideaal van David. Hij zong erover in Psalm 101: In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt. Maar het ideaal was onhaalbaar. David gaf zelf het slechte voorbeeld toen hij een lakei dat briefje naar Batseba liet brengen Dat Davids rijk toch met ere genoemd wordt, is te danken aan de grote Prins die later kwam. Want de oprechtheid van David werd altijd aangevreten, maar zijn Zoon straalt van eerlijkheid, fijngevoeligheid en oprechte toewijding. En daarom was Hij altijd al de stevige basis van Davids rij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?