Stilgezet: Jesaja 9:5 - Kind

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Hoe kan Jesaja nu zeggen, dat dit kind al geboren is? Dit kind, dat kennelijk ervoor zal zorgen dat alle herinneringen aan oorlog en ellende verdwijnen, dat we blij verrast in een jubelende vreugde zullen uitbarsten Doelt hij op die kleine Immanuel in het paleis? Dat zal tegenvallen, zelfs als dit de latere koning Hizkia is. Want ook Hizkia gaat de vrede niet brengen, al heeft op zijn gebed een engel in één nacht 185.000 Assyriërs gedood. Wat is dat toch met God? Hij belooft van die prachtige dingen, maar wanneer gebeuren ze? We kijken hunkerend naar elke dikke buik in het paleis. Als dít …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?