Stilgezet: Jesaja 9:3 - Midjan

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Midjan dat was dat brutale nomadenvolk, dat op snelle kamelen het land binnenviel, de oogst roofde en dan weer verdween. Elk jaar kwamen ze weer, ze zogen nog andere nomaden mee, tot ze als troepen sprinkhanen het land bedekten met hun tenten. Ze namen er ruim de tijd voor om de oogst binnen te halen en al het vee te roven. En als ze de buit binnen hadden, vertrokken ze weer. Jaar na jaar, zodat Israël tot bittere armoede verviel. En toen die immense opluchting toen de HEER door middel van Gideon bevrijding gaf. Eindelijk waren we bevrijd van die knijpende angst dat je kinderen zullen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?