Stilgezet: Jesaja 7:13 - Nee dank u

Toen antwoordde Jesaja: Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven...

Achaz is kennelijk een tergend-eigenwijze koning, die dwars tegen de raad van adviseurs in zijn eigen weg gaat. Later zal blijken dat hij nu al van plan is, om het machtige Assur te hulp te roepen. Het is bloedlink: als Assur binnendringt in deze regio, kon Achaz wel eens diep spijt krijgen van zijn hulpvraag. Jesaja laat voelen: diezelfde eigenwijze houding zit er ook achter als Achaz met een vroom gezicht weigert om een teken te vragen. Nee dank U HEER, niet nodig! Ik reken helemaal niet op uw hulp. Als ik een teken vraag, moet ik ook écht op U wachten. Nee, dan lijken mijn eigen plan …
Dit is 52% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?